Wednesday, September 23, 2015

උතුරු නැඟෙනහිර පළාත්වල තවදුරටත් අවතැන් කඳවුරු නොමැති බවත්, යුද්ධයෙන් අවතැන් වූ සියලූ පවුල් නැවත පදිංචි කොට අවසන් බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව ප‍්‍රකාශ කොට තිබුණද යාපනයේ පමණක් තවමත් අවතැන් කඳවුරු 43ක් තිබෙන බව ජාතික ධීවර සහයෝගීතා සංවිධානය අනාවරණය කරයි.
එම කඳවුරුවල වෙසෙන ඇතැම් දරු පවුල් වසර විස්සක්, විසි පහක් වැනි දීර්ඝ කාලයක් ගෙවා ඇත්තේ එම කඳවුරු තුළ බවත් එවැනි පවුල්වල පරම්පරා තුනක සාමාජිකයන් තවදුරටත් කඳවුරුවලට කොටුවී ඇති බවත් එම සංවිධානය කියයි.
’‘අවතැන්වූ ජනතාවගේ හා ගෘහමූලික කාන්තා පවුල්වල ඉඩම් අයිතිය තහවුරු කරමු’’ මැයෙන් ඊයේ කොළඹදී පැවැති එම සංවිධානයේ සමුළුවකදී මේ තොරතුරු අනාවරණය කෙරිණි. යුද්ධය අවසන් වී වසර දහයකට ආසන්න කාලයක් ගතව තිබියදීත් තවදුරටත් අවතැන් කඳවුරු ජීවිත ගෙවන උතුරේ ජනතාව පිළිබඳ සිදුකළ අධ්‍යන වාර්තාවක් එළිදැක්වීම සඳහා එය සංවිධානය කොට තිබිණ. උතුරු නැෙ`ගනහිර දෙපළාතේ තවදුරටත් කඳවුරු ජීවිත ගෙවන පවුල්වල කාන්තාවන් විශාල පිරිසක් මේ අවස්ථාවට සහභාගි වූහ. ජාතික සමඟිය සහ සංහිඳියාව වෙනුවෙන් බලවත් උනන්දුවක් දක්වන නව රජයේ අග‍්‍රාමාත්‍යවරයාට සහ සමාජ සංවාද ඇමැතිවරයාටද මෙම අවස්ථාවට ආරාධනා කොට තිබුණද කාර්ය බහුල බැවින් සහභාගි වීමට නොහැකි බව ඔවුහු සංවිධායකයන්ට දන්වා තිබිණ.
P1040616~1 තවදුරටත් කඳවුරු ජීවිත ගෙවමින් සිටින පවුල්වල ගෘහ මූලික කාන්තාවන් මෙහිදී අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ කඳවුරු තුළ තමන්ට අවශ්‍ය මූලික අවශ්‍යතා පවා ඉටු කරගැනීමට එහි පහසුකම් නොමැති බවය. ජලය, සෞඛ්‍ය වැනි අවශ්‍යතාවන් පවා සපුරාගත නොහැකි බවත්, බාහිර සමාජය සම`ග සම්බන්ධකම් පැවැත්වීම වැනි සමාජීය අවශ්‍යතාවන්ටද ඉඩක් නොමැති බවත් ඔවුහු පැවසූහ. අවම තරමින් සිය ගැටළු පිළිබඳ බාහිර පාර්ශ්වයකට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට හෝ ඉඩක් නොමැති බැවින් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ ඒ ප‍්‍රශ්න යටපත්ව ඇති බව පෙන්වා දුන් ඔවුහු එවැනි කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් කළ හොත් හමුදාවේ බුද්ධි අංශවලින් විවිධ පීඩාවන් එල්ල කෙරෙන බවත් පැවසූහ.
P1040619~1 එහෙත් තමන් වගකිව යුතු අංශවලින් ඉල්ලා සිටින්නේ සහනාධාර හෝ අලූතෙන් ඉඩම් නොව අක්කර කිහිපයක සින්නක්කර ඉඩම් අයිතියක් ඇති සිය මුල් ගම්බිම්වල නැවත පදිංචිවීමට අවස්ථාවක් බව කී ඔවුහු ඒ අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නම් තමන්ගේ ප‍්‍රශ්න තමන්ටම විසඳාගත හැකි බව ප‍්‍රකාශ කළහ.

 


P1040623~1

P1040627~1

oday (07. Sep. 2015) National Fisheries Solidarity Movement conducted a successful round table discussion on IDPs and women headed families in North and East with about 250 participants from highly war affected 5 district of North and East (Mannar, Jaffna, Trincomalee, Baticaloa and Ampara) and 6 other districts from south including Mathara, Galle Kaluthara. 


With high militarization, people have no enough room even for their privacy in those confined camps. People who live in camps saying that they have no much respect from any of the government authority or even from the out side community as they living in camps. 
Women who have lost their husbands due to war are facing much harder situation in camps. Most of them have no livelihood for feed their families; some of children still go to school from the families who can afford for their education but most of the children from women headed families do not go to schools as they have no family income, some live with having one meal per day as no body look after them, for the government, they didn’t exists until few months back.  Only recently the new government accepted that still there are IDP caps in North and East with around 45000 people in those camps.   
     
Some of these people are holding land titles, some have lost their deeds during during the war time since they displaced time to time, one place to another, lands belongs to these people are acquired by the government in name of security and most lands are occupied by the militaries and some using for  and economic activities by the militaries in North. Several large scale, star grade hotels have build in HSZs. 

Now a new opportunity has emerged after the change in political arena of the country in 8th of January 2015 to find a sustainable solution on resettle the displaced people, develop the families who’s members were disappeared and people with disabilities due to war.
NAFSO invited to the Provincial ministers of North and East provinces, Ministries of Land and Land Reform, Women Affairs, and Resettlement-Reconstruction and Hindu Religious affairs and other relevant officers in civil services for the event. 
 
Several foreign diplomats from France Embassy, of Switzerland, Norwegian embassy were participated to the event while   Representative from the Ministry of National Dialogue, Representatives from Eastern Provincial counsel and additional secretary of Jaffna divisional secretariat was also present at the event. Several representative from SAAPE also attended to the event and given their active participation. 
 
 
Doing the videos and documentation will not enough, we have to practical things to solve these issues we discussing told one of participants from North, and a lady from Civil Organization sector told that when we invited to authorities some times they come and just showing their faces and leave soon, even before the discussion starts, she proposed that civil sector people should not allow such things to happen in the future During the audience had a chance to give their views and opinion on the matters we discussed,
“We had not exposed to this much of information on the people in North and East who are still suffering due to war, every body in the country should know these facts, as people from South we wish to give our hand to the fight to win their rights” told a women from Mathara district.  
Almost all these people asking for the land they belongs nothing else. They hope the new government will act according to people's will and help them to to get released their properties form the military.
NAFSOs convenor Mr. Herman Kumara present the content and background of the report and Mrs Lavina Hasanthi, Coordinator of NAFSOs Women desk clarify the objectives of the program and several representatives from subjective districts and from invites were preset their views and opinion to the audience before open the discussion for audience. 

This as first step, affected community members from Jaffna, Ampara, Mannar, Trincomalee and Baticaloa districts, States and political authorities, Civil activists and general public was sat together to develop a progressive dialogue and will have develop a sustainable program to resolve those issues as a nation who have common responsibility to build an equal ground to all people in the country. 
 
  
 

Categories

EMPOWERING WOMEN FOR FUTURE

Powered by Blogger.

Recent Comments

Search This Blog

Puntaleer - Women Committee Jaffna District at 2015.01.19

Petition hand over by nafso to batticaloa ds office

Handing over a petition on the issues of IDPs and women headed families in Ampara

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget