Wednesday, July 6, 2022

 


ජාතික ධිවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය, ධිවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ අරිඹු කාන්තා ෆෙඩරේෂන් 2021 අප්‍රියෙල් මස 27 වන දින ජයපුරම් ගම්මානයේදී පැවැත්වේ. මෙම ෆෙඩරේෂනයේදී වත්මන් සාමාජික සංඛ්‍යාව පිළිබඳව විද්‍යාත්මක තක්සේරුවක් ද නිති විරෝධි මසුන් ඇල්ලීම ඉන්දියන් ට්‍රොලින් ගැටලු පිළිබඳව නවතම රාත්‍රී කාලයේ මුහුදු කූඩැල්ලන් ඇල්ලීම සහ මත්උවදුර ද කාන්තා කාන්තාවන් අවසනාවන්තව මුහුණ දෙන ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් ද සාකච්ඡා කළ හැකිය. විශේෂයෙන් කම්බි සිටුවා ධීවර කර්මාන්තය සිදු කිරීම අභ්‍යන්තර හා ඉන්දීය ට්‍රොලින් ආක්‍රමණය පිළිබඳව විශේෂ අවධානය යොමු විය. ඉහත සඳහන් කළ ධිවර ගැටලු පිළිබඳව වලයිපාඩු, පල්ලිකුඩා, ඉරනිමාතා නගර, කිරාන්චි, අන්බුපුරම් සහ නාච්චිකුඩා යන ගම්මාන 06 දායකත්වයෙන් ධීවර පෙත්සමක් අත්සන් කිරීමට යෝජනා විය.

 


ජාතික ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයට අයත් යාපනය දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ සෙල්වපුරම් කාන්තා රැස්වීම 2021 අප්‍රේල් මස 23 වන දින එම ගම්මානයේදී පැවැත්වේ. මෙම රැස්වීම සඳහා කාන්තාවන් 36 දෙනෙකු සහභාගී විය. වර්තමාන සමාජය තුළ කථිකාවතට ලක් වී ඇති ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය අර්බුදය ප්‍රදේශයේද පවතින ප්‍රබල ගැටලුවකි. මෙම ගැටලුවෙන් පීඩා විදින කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් මෙම කාන්තා රැස්වීමේදී සාකච්ඡාවට බදුන් විය. කාබනික බෝග සහ පාරිසරික කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් කාන්තාවන් දැනුවත් කිරීම ද මේ හරහා සිදු විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා යාපනය දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයේ චිත්‍ර මේනවිය ද සම්බන්ධ වූවා ය.

 
මඩකලපුව ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ වැලිකකන්ඩි කාන්තා කමිටුවේ මාසික රැස්වීම 2021 අප්‍රේල් මස 20 වන දින එම ගම්මානයේ කාන්තාවන් 15 දෙනෙකු සහභාගී වේ. මෙහිදි කාන්තාවන් අතර ඉතිරි කර ගැනීමේ ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළ අතර කාන්තාවන් ග්‍රාමීය මට්ටමින් මුහුණ දෙන ගැටලු පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ යුතුය. මෙම අවස්ථාව සඳහා මඩකලපුව ධීවර සහයෝගීතා ව්‍යාපාරයේ නීරෝෂා මේනවිය සම්බන්ධ වූවා ය. එමෙන් කනක්ඩි කාන්තාවන් විසින් කාබනික පොහොර යොදා සකස් කළ කාබනික ගෙවතු වගාව ද මනාව සකස් කර ගත් අතර කාන්තාවන් මේ ආකාරයෙන් රසායනික පොහොර ක්‍රම ක්‍රම ක්‍රමයෙන් කාබනික පොහොරවලට නොඑන ලෙස ස්වභාවධර්මයේ අතිශය වැදගත් සන්සිද්ධියක් සඳහන් කර ඇත. ඔවුන් විසින්ම පවත්වාගෙන යන ගොවි කාන්තා කෘෂි උද්‍යානයක් පවත්වාගෙන යන්නේ ඔවුන්ගේ කැපවීම සහ උනන්දුව ලැබීම සතුටට කරුණකි.

 

කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ පල්ලිකුඩා ගම්මානයේ කාන්තාවන්ගේ මාසික රැස්වීම සහ එකතුව 2021 අප්‍රේල් මස 17 වන දින පල්ලිකුඩා ගම්මානයේ කාන්තාවන් 20 දෙනෙකු සහභාගී විය. පල්ලිකුඩා ගම්මානයේ කාන්තාවන්ගේ ඉතිරිකිරීමේ ක්‍රමය සම්බන්ධයෙන් කාලානුරූපීව ලබා දුන් කාන්තාවන්ගේ වත්මන් තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ද ඉදිරි කාලය තුළ ජීවනෝපායාධාර ලබා දීම සඳහා කාන්තාවන් තෝරා ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව ද සාකච්ඡා විය. මෙම අවස්ථාව සඳහා කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය  ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධීකරණ සදීෂ්වරන් මහතා ද ජෙයරාණි මහත්මිය ද ජීවා යන අය ද සම්බන්ධ වී ඇත.

 

ජාතික ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ අඩිකාරි කඳවුරේ ජනතාව තවමත් මුහුණ දෙන ඉඩම් ගටලු සහ ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ලබා ගැනීමෙන් ඇති වූ අපහසුතාව සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම 2021 අප්‍රියෙල් මස 15 වන දින එම ස්ථානයේදී සිදු විය. මෙම අවස්ථාවේදී දැනට පවතින ප්‍රජාවක් ඔවුන් විසින් කරන ලද සාකච්ඡාවකදී මෙම ගැටලු නිරාකරණය කරගන්නා ආකාරය පිළිබඳව මෙහි සාකච්ඡා විය හැකි අවස්ථාව සඳහා යාපනය දිස්ත්‍රික් ධීවර සහයෝගිතා ව්‍යාපාරයේ සම්බන්ධිකාරක ඉම්බනායගම් මහතා සහ චිත්‍රා මෙනවිය ද සම්බන්ධ වී ඇත. 
Mannar District Fisheries Solidarity met the women of Shanthipuram on 7 April 2021. There were 8 women members in the meeting. The purpose of the meeting was to consult the people in order to increase the membership, saving and it educated people the way of joining with the society. Mrs. Priyantha who is the animator of the organization facilitated the meeting.

 


Mannar District Fisheries Solidarity organized the monthly meeting of women headed families at Uppukulam with 8 women members on 6 April 2021. It concerned the strategies which can be used to develop the income of the women in the society. The women highlighted different issues related to the income generation activities. Mrs. Marry Priyantha who participated in the meeting representing the Mannar District Fisheries Solidarity gathered information and promised to take the issues for future discussions in order to find solutions.

Categories

Blog Archive

EMPOWERING WOMEN FOR FUTURE

Powered by Blogger.

Recent Comments

Search This Blog

Puntaleer - Women Committee Jaffna District at 2015.01.19

Petition hand over by nafso to batticaloa ds office

Handing over a petition on the issues of IDPs and women headed families in Ampara

Popular Posts

Recent Posts

Text Widget